Training/intervisie Belevingsgerichte Zorg

27 augustus 2015

Training: Ouderenzorg/ Belevingsgerichte Zorg

Het aantal oudere cliënten, zowel met als zonder verstandelijke beperking, neemt toe en zal in de toekomst nog verder toenemen. De zorgvraag van deze cliënten vraagt om specifieke kennis en deskundigheid van medewerkers.

Het accent ligt in deze training op de Belevingsgerichte Zorg. In deze training/intervisie gaan we nader in op de ROL van de Kartrekkers. De kartrekker is vraagbaak, rolmodel en inspirator voor zijn collega’s op de afdeling. De kartrekker draagt inhoudelijk en procesmatig mede-verantwoordelijkheid voor het welslagen van de implementatie en het consolideren van bereikte veranderingen.

Door middel van intervisie en met de inzichten van de Roos van Leary 'spelen' de deelnemers de situatie na. 

Na de training gaan medewerkers met de opgedane kennis en vaardigheden direct aan de slag. 

 

Home Nieuws Training/intervisie Belevingsgerichte Zorg